Opkoopbescherming in Rotterdam

Riva koopt aan voor consumenten en investeerders

Het wetsvoorstel Opkoopbescherming is inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer. Het Opkoopverbod treedt per 1 januari 2022 in werking in Rotterdam met een wijziging van de Woningwet. Wat houdt dit in?

Wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet

Riva is al lang een gerespecteerde verhuurmakelaar in Rotterdam. In eerste instantie verhuurden we vooral woningen van eigenaren die bijvoorbeeld een lange wereldreis gingen maken. Of een koppel ging samenwonen in het ene huis en het andere huis bleef in bezit om te verhuren (en iets om op terug te vallen als de relatie onverhoopt toch zou stranden). Rotterdam werd steeds populairder en langzaamaan beseften meerdere particulieren dat het ook rendabel zou zijn om huizen aan te kopen voor de verhuur. Zij klopten vaak aan bij Riva aangezien we gespecialiseerd zijn in verhuur aan expats, internationale studenten en lokale particulieren. Zo is een waardevol netwerk ontstaan van investeerders die wij mogen begeleiden bij de aankoop voor verhuur. 

Veel van deze transacties worden nu ontmoedigd door de invoering van de Opkoopbescherming.

De bij ons aangesloten beleggers gaan bewust te werk en verhuren bewust duurzaam. Onze makelaar adviseert hen over de beschikbare opties en mogelijkheden. Regelmatig kan het rendement van een aangekocht object worden verbeterd met een verbouwing of een aanpassing. Riva heeft dan ook al veel ervaring met verbouwingen. Dat levert gerenoveerde en luxe appartementen op met moderne inrichting en milieuvriendelijke apparatuur. Op deze manier wordt waarde toegevoegd aan vaak kwetsbare wijken. 

Als de woning al dan niet verbouwd in ons aanbod van huurwoningen terecht komt wordt zorgvuldig naar kandidaten gezocht. Er zijn flink wat eisen waar een potentiële huurder aan moet voldoen. Er wordt onder meer gekeken naar de inkomsten, de werkgevers of opleiding en de samenstelling. Op die manier vinden wij de perfecte kandidaat en onze opdrachtgevers zijn dan ook zeer tevreden over de door ons aangedragen huurders. Riva en onze verhuurders staan dan ook achter de invoering van de verhuurdersvergunning. Op die manier worden de goede verhuurders van de slechte huisjesmelkers gescheiden. Een goede ontwikkeling.

Woningdelers in het nadeel

Maar er komen nog meer maatregelen aan die minder gunstig zijn. Zo heeft de gemeente al besloten dat een woning niet meer aan drie zelfstandigen mag worden verhuurd. Dat heeft vooral gevolgen voor (internationale) studenten die alleen nog maar met zijn tweeën een huis mogen delen. Dat heeft er toe geleid dat er heel veel zoekenden zijn en een beperkt aantal woningen. De druk is enorm en als kantoor merken we dat aan de overvloed aan aanvragen ontvangen. Per mail, telefoon en aan de deur. Geïnteresseerden moeten lang wachten en dat leidt logischerwijs tot frustratie en ongeduld. Meestal is de huurprijs per persoon dan ook nog hoger, omdat de huurprijs niet meer met drie huurders wordt gedeeld. 

De regel is waarschijnlijk bewust ingesteld om investeerders af te schrikken. Maar de keerzijde is dat de zo gewenste kennismigranten en buitenlandse studenten zich niet in de stad kunnen vestigen. Terwijl een van de ambities van de stad is om aantrekkelijk te zijn voor internationale kenniswerkers.
 

Mogelijke consequenties van de opkoopbescherming

Vanuit de landelijke overheid krijgen gemeentes nu bovendien ook nog toestemming om een opkoopbescherming in te stellen. De opkoopbescherming moet er voor zorgen dat in gewilde gebieden huizen niet zomaar opgekocht kunnen worden voor de verhuur. De gedachte is dat op die manier meer koopwoningen beschikbaar blijven voor mensen die er zelf gaan wonen. Starters en particuliere kopers met een middeninkomen zullen met dit opkoopverbod -naar alle waarschijnlijkheid- meer kansen moeten krijgen op betaalbare koopwoningen.

In drie uitzonderingsgevallen zal een gemeente toch een vergunning voor verhuur moeten verlenen. Dit geldt voor woningen die:

  • aan familie worden verhuurd;
  • onderdeel zijn van een winkel-, kantoor- of bedrijfspand;
  • tijdelijk worden verhuurd.

Voor de tijdelijke verhuur geldt de voorwaarde dat de eigenaar de woning minimaal één jaar zelf heeft bewoond. Daarnaast kunnen gemeenten zelf extra uitzonderingsgevallen vaststellen die passend zijn bij de problematiek en samenstelling van de buurt.

De opkoopbescherming geldt vooralsnog voor vijf jaar. Hierna vindt een evaluatie plaats naar de noodzaak en relevantie van deze maatregel in de economische situatie van dat moment. Het streven is om de opkoopbescherming per 1 januari 2022 in werking te laten treden. De verwachting is dat Rotterdam zeker gebruik gaat maken van de opkoopbescherming maar het is nog niet bekend in welke gebieden.

De bekendmaking van de nieuwe regulering heeft uiteraard al voor veel beroering gezorgd. Mogelijk is de maatregel niet rechtsgeldig en er wordt ook getwijfeld aan de werking. Het zou zomaar kunnen dat er investeerders zijn die nu nog toe gaan slaan voor 1 januari 2022 met een prijsverhogend effect voor koopwoningen als gevolg. Ook is er de verwachting dat de huurprijzen daarna juist weer zullen gaan stijgen omdat er geen nieuw aanbod bijkomt. Het aantal huurwoningen zal schaarser zijn!

Riva blijft de aangewezen aankoopmakelaar

Hoewel Riva veel investeerders bijstaat zijn wij ook zeer bekwaam in het bijstaan van consumenten. Als de nieuwe maatregelen er inderdaad voor gaan zorgen dat meer particulieren op woningen kunnen gaan bieden staat Riva hen enthousiast bij. Ook kan Riva ingeschakeld worden voor taxaties

Neem contact op als u een woning wilt kopen of laten taxeren. Onze medewerkers zullen snel reageren en een vrijblijvend gesprek inplannen om de situatie te bespreken.

Haal meer uit uw situatie in de regio Rotterdam met Riva aankoop- en verkoopmakelaars

Verkopen, aankopen en beleggen met Riva, haal het maximale uit jouw situatie.

Ik wil advies