Checklist: Benodigde documenten bij de verkoop van uw woning

Riva geeft advies over de benodigde documenten bij de verkoop van een woning

Bij de verkoop van een woning of appartement dient u als verkoper een aantal stukken te verzamelen. Het scheelt tijd als dit op voorhand geregeld is en tevens is het voor u ook fijn idee wanneer alle documenten van te voren geregeld zijn. Op deze manier kan de verkoop van uw woning op een juiste manier verlopen.

Kopie legitimatiebewijs van alle eigenaren van de woning

Dit spreekt voor zich.

Akte van levering

Ook wel het eigendomsbewijs genoemd. Dit is misschien wel het belangrijkste document. Het eigendomsbewijs is een bewijs van het Kadaster dat bewijst dat u de eigenaar bent van de woning. Goed om te weten is dat het eigendomsbewijs niet persoonlijk is, maar verbonden aan de woning. Bij de overdracht van een woning ontvangt de volgende eigenaar de afschrift van de notaris.

WOZ Beschikking en andere gemeentelijke aanslagen

  • WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Dit is de waarde van uw woning en wordt elkaar jaar door de gemeente vastgesteld op het aanslagbiljet. Op de WOZ beschikking staat het volgende vermeld: de belanghebbende van de onroerende zaak, een aanduiding van de woning, de waardepeildatum en welke waarde is vastgesteld.

  • Watersysteemheffing. Dit is een watersysteemheffing die u betaalt om bij te dragen aan goed beheer van de waterkringloop.

  • Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Zuiveringsheffing betaalt u wanneer uw woning is aangesloten op het riool. Verontreinigingsheffing betaalt u wanneer uw woning niet is aangesloten op het riool.

 

 

Energieprestatiecertificaat

Ook wel een energielabel genoemd, geeft in een opslag informatie weer over het energieverbruik van een woning. Dit wordt altijd uitgedrukt in waardes van A t/m G. Hierbij is  A het meest zuinig en G het minst. Dit is woninggebonden en daarom belangrijk om te hebben.

Bij de verkoop van een appartement:

Splitsingsakte

Bij de aankoop van een woning ontvangt u naast het eigendomsakte ook een splitsingsakte. Dit is een notariële akte waarin de appartementsrechten vastgesteld staan. U vindt terug wat uw aandeel is in het gehele pand en wat uw aandeel in de kosten van de Vereniging van Eigenaars is.

Documenten van de Vereniging van Eigenaren

Wanneer uw appartement onder een VvE valt dient u de volgende documenten aan te leveren:

- Notulen
- Jaarstukken
- Begroting
- Meerjarenonderhoudsplan
- Huishoudelijk reglement


Ingevulde VvE vragenlijst

Dit is een vragenlijst dat opgesteld is, omdat u als verkoper verplicht bent om uitvoerig informatie te verstrekken over uw appartement. Dit geldt ook voor informatie die minder gunstig lijkt voor de verkoop. Deze vragenlijst krijgt u toegestuurd van de makelaar.


Ingevulde lijst van roerende zaken

Wanneer u uw huis verkoopt kunt u ervoor kiezen om roerende zaken achter te laten in uw woning. Deze lijst creëert voor beide partijen duidelijkheid, waardoor misverstanden voorkomen kunnen worden. Deze lijst krijgt u tevens van uw makelaar.

In sommige gevallen aanvullend nodig


Akte van verdeling (in geval van scheiding)

In een akte van verdeling staan notariële afspraken over wie het huis overneemt en wie de hypotheek op zich neemt. Hierin wordt tevens de verdeling van onroerende goederen opgenomen.

Akte van erfrecht (in geval van overlijden)

Hierin verklaart de notaris dat hij is heeft gecontroleerd wie is overleden, of de overledene een testament had en zo ja, wie de erfgenamen zijn.

 

Zijn er nog meer vragen omtrent de benodigde documenten kunt u altijd contact opnemen met ons. Onze makelaar helpt u graag verder!

Haal meer uit uw situatie in de regio Rotterdam met Riva aankoop- en verkoopmakelaars

Verkopen, aankopen en beleggen met Riva, haal het maximale uit jouw situatie.

Neem contact op