Alles wat u moet weten over de VVE

Weleens gaan kijken naar een woonhuis met een Vereniging van huiseigenaren (VvE)? Hier wordt u automatisch lid van bij het kopen van een appartement. Dit betekent dat wanneer u eigenaar bent van een appartement, u ook mede-eigenaar bent van het hele gebouw. Dit brengt de nodige rechten en plichten met zich mee met het doel het waarborgen van de staat van het hele appartementencomplex. Maar wat is een VvE? Wat doet een Vve en wat kost het? Hieronder enkele belangrijke ‘weetjes’:

 

Wat is een Vve?

Wanneer een gebouw is gesplitst in appartementsrechten en deze ‘los’ verkocht kunnen worden dan moet er een vereniging van eigenaren opgericht worden. U wordt automatisch (van rechtswege) lid van een vereniging van eigenaren bij het kopen van een appartement. Lidmaatschap kan kan niet worden opgezegd of geweigerd. Een koper van een appartement verwerft het exclusieve recht een deel van het gebouw (het appartement) te gebruiken.   

Bestuur en algemene ledenvergadering

Binnen een vve zijn er twee ‘organen’: het bestuur en de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan bestaan uit bewoners maar vaker uit een professionele beheer/administrateur. Het bestuur adviseert de Vve en zal taken uitvoeren. De eigenaren tezamen nemen besluiten. Deze besluiten worden genomen tijdens een algemene ledenvergadering waarbij iedere eigenaar stemrecht heeft. De meeste stemmen gelden.  

Servicekosten

Iedere eigenaar betaald periodiek (meestal per maand) een bijdrage aan servicekosten. In de splitsingsakte is bepaald wat het (aan)deel is voor iedere eigenaar in de totale gemeenschap. Meestal afhankelijk van de grootte van een appartement. Uit de servicekosten worden zaken als schoonmaakkosten, onderhoudskosten, verzekeringskosten en kosten van kleine reparaties betaald. Het is een Vve verplicht om jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde te reserveren. Het is raadzaam om een meerjarenonderhoudsplan op te laten stellen. In dat plan staat welk onderhoud de komende jaren nodig is en met welke kosten rekening gehouden moet worden.  

Reservefonds

Een deel van de servicekosten wordt gespaard in een reservefonds. dit fonds is bedoeld om kosten die niet jaarlijks voorkomen op de vangen. Hierbij kunt u denken aan groot onderhoud, maar ook aan schoonmaakkosten of de reparatie van een lift. Van de wet is het voor een VvE verplicht om een reservefonds bij te houden.

Wat ga ik betalen?

Het bestuur van de VvE dient elk boekjaar een begroting voor te leggen aan de algemene ledenvergadering. Dit staat vast in het Modelreglement. Hierin staan alle kosten waar het komende jaar rekening mee gehouden moet worden. De begroting dient elk jaar goedgekeurd te worden. Dit doen de leden tijdens de ledenvergadering. Schulden van leden worden tijdens deze vergadering vastgesteld.

Slapende VvE

Het kan voorkomen dat u een appartement gaat bezichtigen waarvan de Vve volgens opgave van de verkopende partij ‘slapend’ is.  De leden komen dan niet bij elkaar en wordt er vaak niet gespaard voor onderhoud.

Vve activeren?

Alle mede-eigenaren dienen een eerste keer samen te komen om te bespreken hoe de vve wordt geactiveerd. Wie wil er voorzitter zijn? Kan er misschien iemand boekhouden? Wie kan er notuleren? Of wordt ervoor gekozen om alles uit te besteden aan een externe beheerder/administrateur? In de akte van splitsing en het splitsingsreglement staan de ‘spelregels’ van de Vve.

Inschrijving Kvk

Iedere Vve is verplicht zich in te schrijven (registreren) in het register van de Kamer van Koophandel. Een Vve dient bij inschrijving kopieën van legitimatiebewijzen van de bestuurder(s) en een (gevolmachtigde) administrateur mee te sturen. Op de site van de Kamer van Koophandel is alle informatie te vinden over een inschrijving. Er staan antwoorden op veelgestelde vragen, inschrijfformulieren en aanvullende informatie.

Voor nu zijn de belangrijkste zaken op een rijtje gezet omtrent de VvE. Heeft u nog vragen omtrent de VvE en het kopen van een woning of wilt u beleggen of verhuren in Rotterdam? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

 

 

 

Haal meer uit uw situatie in de regio Rotterdam met Riva aankoop- en verkoopmakelaars

Verkopen, aankopen en beleggen met Riva, haal het maximale uit jouw situatie.

Ik wil kopen